Zombi Ezmece Oyunu


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Zombi Ezer ile süper ötesi bir zombi oyunu oynamaya ne dersiniz? Birbirinden eðlenceli zombi oyunlarýnýn yer aldýðý Oyun Gemisi'ne bir yenisi daha eklendi. Zombi Ezer adlý oyunda tüm zombileri ezin ve þehri zombi istilasýndan kurtarýn. Tankýnýz ile ilerleyin bir yandan da ateþ ederek zombileri öldürün. Mayýnlara ve taþlara dikkat edin. Tankýnýz ne kadar hasar görürse oyunda kalma süreniz de o kadar azalýr. Savaþ oyunlarý kategorisinde yerini alan Zombi Ezer oyununu oynayarak asker oyun'un farkýný yaþamaya baþlayýn. Ýyi oyunlar! BU OYUN NASIL OYNANIR? Zombi Ezer adýndaki savaþ oyunu klavye ve fare ile oynanýyor. Klavyenin yön tuþlarý ile tanký kontrol edin. Mayýnlara ve taþlara yakalanmayýn. Fare ile ateþ ederek zombileri en uzak noktadan vurabilirsiniz. Ýyi eðlenceler!

savaþ oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.