Zombi Tepesi


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Niþan oyunlarý ve silah oyunlarý kategorisindeki oyunumuzda þehir zombilerin istilasýna geçmiþ durumda.Sen zombileri gören hakim bir tepeden ateþ ederek onlarý öldürmeye çalýþacaksýn.Zombileri kolay öldürmek için kafalarýna niþan al.?ehrin kahramaný ol ve zombileri temizle.Bu silah oyunu Nasýl Oynanýr?Oyunumuzu mause yani fare ile oynayacaðýz.space En yeni asker oyunlarý bulabileceðiniz siteniz www.askeroyun.com asker oyunlarýnda size baþarýlar diler...

niþan oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.