Zombiler


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Sevgili asker oyunlarý severler þimdi sizinle zombilere karþý tek baþýna savaþan ve dünyayý zombilerden kurtarmaya çalýþan kahramanýmýzla ýnanýlmaz bir macera içinde býrakýyoruz.Oyunumuz da silahýnla zombileri öldürerek etaplarý tek tek geçerek zombileri öldürme görevin var.Oyunumuz türkçe.Bol þanslar.

Macera Oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.