Kill Bill 2


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Ünlü film Kill Bill in meþhur ve akýllardan silinmeyen salon sahnesi tekrar yaþanýyor, intikam dolu gelin (Umma Turman) yoðun bir saldýrý altýnda ve bu saldýrýdan kurtulmak için yardýmýnýzý bekliyor. Oyun yüklendikten sonra sað alt köþedeki küçük oku týklayýn, gelen ekranda HRAT butonuna týklayarak oyuna baþlayýn, samuray kýlýcýnýz ile size saldýran rakipleri yok etmeye çalýþýn, yeterli skora ulaþtýðýnýzda ikinci bölüme geçebilirsiniz.Nasýl Oynanýr:Oyunumuzu yön tuþlarý ile oynayabilirsiniz.En yeniasker oyunlarý bulabileceðiniz siteniz www.askeroyun.com asker oyunlarýnda size baþarýlar diler...

dövüþ oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.