Trigger Asker Oyunu


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Trigger Asker Oyununda üç kiþilik bir ekiple yola çýkýyoruz, helikopter yolculuðu esnasýnda askerlerin planlarý konuþuluyor ve sonrasýnda helikopterden aþaðýya býrakýlýp macera baþlýyor.Teröristleri yok edin ve ilerlemeye devam edip bu cehennemden çýkmaya çalýþýn.

asker oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.