Nazi Zombiler


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
asker oyunlarý kategorisindeki bu oyunumuzda nazi ordusuna mensup zombilerle bir savaþ oyunu oynayacaðýz.Zombiler nazi ordusunda ve sen onlarý yok etmeye çalýþacaksýn.Yoksa dünyanýn nazi zombi olmasý içten bile deðil.Bu kutsal görev senin hazýrsan oyunumuz senin için baþlýyor.Nasýl Oynanýr:Oyunumuzu W,A,S,D, tuþlarý oynayýn.Mause ile ateþ edin.En yeni asker oyunlarý bulabileceðiniz siteniz www.askeroyun.com asker oyunlarýnda size baþarýlar diler...

asker oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.