Konvoy Patlatmaca


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Konvoy Gümletmece:ASker oyunlarý kategorisindeki oyunumuzda;kafanýzý tam kapasite çalýþtýrýp aklýnýzý kullanarak oynayabileceðiniz mükemmel bir oyun.Askerler köprüden geçerken köprüyü patlatýp askerleri köprüden aþaðý uçurmaya çalýþýyoruz.Dinamitleri öyle bir yere yerleþtireceðiz ki patlattýðýmýzda köprünün bütün destek noktalarý gümlesin, iþte burda iþ sizin kabiliyetinize ve zekanýza kalmýþ.Bu oyun Nasýl Oynanýr?Maus ile dinamitleri yerleþtirip play tuþuna basýyoruz ve olacaklarý izliyoruz.

asker oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.