Gangster Yolu


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
En büyük mafya babasý olmak için yola çýkan korkusuz adam ile onun yardýmcýsý olarak görev yapacaksýnýz. Öncelikle yapmanýz istenen þey yollarý ele geçirmek olduðundan þehirleri dolaþarak bütün önemli yollarý düþman çetelerden temizlemelisiniz. Aracýnýzý hareket ettirmek için Yukarý ve aþaðý ok adamý çevirmek için de Sað ve sol ok tuþlarýný kullanabilirsiniz. El bombasý atarak daha güçlü düþman araçlarýný patlatmak için de Boþluk tuþunu kullanabilirsiniz. iyi eðlenceler dileriz.

asker oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.