Counter Strike Lite


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Niþan oyunlarý kategorisindeki bu oyunumuzda atýþýna hakim gördüðünü vuran keskin niþancýlarý arýyoruz.Oyunumuzda hareketli hedefleri vurmaya çalýþacaðýz.Kendine güvenenler için kolay olabilir.Ya sen atýþa güveniyormusun.O zaman oyun baþlasýn.Oyunumuzu Mause ile oynayacaðýz.R tuþu ile sarjör deðiþtireceðiz.En yeniasker oyunlarý bulabileceðiniz siteniz www.askeroyun.com asker oyunlarýnda size baþarýlar diler...

asker oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.