Amerikan Komando


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Dünyanýn en güçlü ordusu olan amerikada asker yetiþtirmek bir sanattýr ve özel eðitimleri vardýr.Bu eðitimlerden biriside silah eðitimidir.Ýyi asker olmanýn en önmeli þartý olan iyi niþancý olmak askere kazandýrýlan ilk beceridir.Bizde bu oyunumuz da amerikan askerinin atýþ taliminde ne kadar isabetli olduðunu görmek için bu oyunu oynayacaðýz.Sende niþan da iyiyim diyorsa al eline tabancaný ve hedefi paramparca etmeye baþla.Bu asker oyunlarý sitesindeki oyunumuz da size baþarýlar dileriz.

asker oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.